среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plotki PCV na plot i furt�� ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu gminie prócz wyjątkowych wypadków.

Projekotwanie balaski plastykowe na plot i furtkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie poza kilkoma wypadkami.

Plot Winylowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ploty z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu powinno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę wykonania jego montażu i zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dodać oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do stawiania sztachety Winylowe na plot i furtkę sztachetowa zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy projektowane sztachety z Winylu na plot i furtę ze sztachetek jest nieadekwatne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W sytuacji jak przewidywane balaski Winylowe na plot i furtę ze sztachetekmoże grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku chęci postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий